Počátek kapely je nepojmenovaná sešlost několika hráčů a chuť zahrát si country a bluegrass.

Toto příležitostné brnkání dalo vznik sestavě :

  Pavel Šulák -mandolína,kytara,zpěv          Petr Šulák - kontrabas,zpěv

  Lojza Šulák - mandolína,kytara,zpěv                       Ivan Janiš - banjo

                 

V tomto složení jsme si  parkrát zahráli po hospodách našeho okresu Vsetín.

Znovu zrození pod názvem WALHS je jaro 2011.

 O názvu kapely   WALHS .

Valašsko je hornatá oblast v nejvýchodnější části Moravy, v České republice v blízkosti hranic se Slovenskem.

Je to svébytný národopisný a kulturní region, sousedící na jihu s Moravským Slovenskem a na západě s Hanou. Lze ho vymezit přibližně územím okresu Vsetín a severní, severovýchodní a východní částí okresu Zlín (severní     Lukovsko, Vizovsko, Klobucko).

Pojmenování Valach je slovanskými jazyky přejaté slovo WALHS původně germánského původu, používané starověkými Góty pro pojmenování Keltů, romanizovaných Keltů a románskými jazyky mluvících národů.
  Název pochází patrně od jména keltského kmene Volků (lat. Volcae), kteří byli usazeni ve střední Evropě (a jsou to naši předci! - vedle Slovanů a taky trochu Germánů). Germáni výrazem walh, walhs atd. nazývali všechny, kdo nebyli Germáni, tedy hlavně románské obyvatelstvo, ať už na území vých. Evropy (Rumunsko - Dákové), nebo na západě (Galorománi, tj. Římani + Kelti). Označení převzaly i slovanské jazyky s tím, že západní Romány (Italy) označují jako Vlachy, východní pak jako Valachy (-ala- snad pod vlivem madarštiny). Mnohem později se to začalo používat pro značení pastevců v Karpatech, tak se označení dostalo i k nám.
Co se týká výslovnosti, ta odpovídá psané podobě, tedy walhs (tedy "val-s", to "h" ve formě přídechu, trochu jako "valchs", ale to "ch" v tvrdší podobě, blíže "h").
  WALHS je keltsko-germánsko-slovansko-valašské označení, které odpovídá našim středoevropským kořenům.